гр. София, ж.к. Лозенец, ул. Бигла 50

  Защо се налага да правим кореново лечение на зъб?

09.03.2022

Кореново (ендодонтско) лечение на зъб представлява манипулация, при която се лекува вътрешността на зъба, т.е. пространството, в което се намира нерва и кръвоснабдяването на зъба. Наричаме го ендодонтско пространство и то обхваща както вътрешността на короната, така и каналите поместени в корените му. Лечението включва премахване на съдържимото в ендодонтското пространство (нерв, некротична тъкан, стар инфектиран пълнеж и др.), щателна промивка с разтвори, запълване на кореновите канали с пълнеж и рентгенова снимка. Кога се налага да се проведе кореново лечение?

        Необратима увреда на нерва на зъба (пулпит)

        До нея се стига най-често след дълбок кариес. Защо? Защото при кариес бактерии отделят киселини и токсини във вътрешността на зъба. Когато те достигнат до ендодонтското пространство те го увреждат. Понякога това е съпътствано от болка, но не винаги! Много често възпалението на    нерва (пулпит) остава безсимптомно и се открива след отстраняване на стара пломба или случайно при рентгенова снимка.   

      Увреда на тъканите около корените на зъба (гранулом и др.)

      До тези състояния се стига след неуспешно предишно лечение, безсимптомна некроза на нерва (пулпна некроза), хронична травма (травматичен периодонтит) и други. Тук се налага да се проведе кореново лечение, което да излекува намиращите се тъкани около зъба (периапикални тъкани). Обикновено в тези случаи са необходими повече и по-продължителни манипулации, до постигането на успех. Така например, при лечение на гранулом се налага да се достигне до него през каналите на зъба, да се направи обилна иригация (промивка) с антисептични разтвори, понякога поставяне на медикамент за известно време и запълване на каналите на зъба с пълнеж.

    Зъби подлежащи на протезиране

      Умъртвяването на зъб, който ще бъде протезиран с    корона или мост също може да е причина за провеждане на кореново лечение. Само по себе си,    обличането на зъб с корона не е индикация за умъртвяване на зъба, но въпреки това има случаи, когато то е наложително. За да се избегнат бъдещи усложнения с протезираните зъби, се налага тяхното девитализиране (умъртвяване).

В нашата практика кореновите лечения се извършват с помощта на дентален микроскоп, което е огромен плюс за качеството на вашето лечение.