гр. София, ж.к. Лозенец, ул. Бигла 50

Задължително ли е да се сложи изкуствена корона на зъб след кореново лечение?

24.03.2022

Често да, но не винаги. Отварянето на зъба при ендодонтско лечение е свързано с намаляване на механичната здравина на стените на короната му. Това означава, че простото затваряне на дефекта с пломба носи риск от бъдеща фрактура на зъба. За това при лекувани зъби, често се налагат малко по сложни методи на възстановяване. Това може да бъде поставяне на щифт в корена, изработване на изкуствена корона, овърлей и други. Решението за това е индивидуално и е много важно да е се изпълни вярно, тъй като едно ненадеждно възстановяване може да доведе до фрактура и до загуба на един добре излекуван зъб. Възстановяването на такива зъби е част от ежедневната ни практика и разполагаме с необходимия опит да предложим и изпълним най-доброто решение.