гр. София, ж.к. Лозенец, ул. Бигла 50

Дълбок кариес. До какво може да доведе късното лечение.

16.02.2022

Кариесът е прогресиращо в дълбочина заболяване на зъбните тъкани. В повечето случаи протича без симптоматика и най-често пациентите не знаят за неговото съществуване. Колкото по-рано бъде открит един кариес от лекуващият стоматолог, толкова по- малка е възможността да се развие усложнение. Зъб с начален или средно дълбок кариес се лекува сравнително лесно и бързо и успеваемостта е висока.

Проблемът идва когато кариесът е разположен дълбоко в дентина, близо до нерва на зъба. Какви са рисковете тогава?

Близост до нерва. Кариозната тъкан е съвкупност от разграден емайл и дентин, премесени с бактерии и техните метаболити (киселини).Когато киселините продуцирани от бактериите започнат да навлизат в дълбочина, те увреждат нерва. В началото процесът е обратим, но с времето става необратим, тоест зъбът развива пулпит и трябва да се умъртви. Много често дълбокият кариес има или никаква или лека симптоматика. Това отсъствие на симптоми не означава обаче, че няма пулпно увреждане.   

Увреждане на механичната здравина на зъба. Когато зъбният кариес прогресира в дълбочина, стените на зъба отслабват и не могат да понасят дъвкателният натиск както един здрав зъб. Това е съпътствано от счупване на цели стени от зъбите или в по- редки случаи спукване на целия зъб.

Възможност от възникване на некроза на нерва след време.    Понякога при лечение на дълбок кариес няма видимо засягане на нерва на зъба. Но въпреки това, ако то е започнало на микро ниво е възможно месеци или година след поставяне на пломбата нервът да некротизира и зъбът да заболи.