гр. София, ж.к. Лозенец, ул. Бигла 50

Чувствителност след поставяне на пломба (обтурация), защо я има и на какво се дължи? 

19.01.2022

Понякога при посещение за поставяне на пломба на жив зъб се наблюдава лека болка след интервенцията. Тя обикновено се провокира от студени течности и въздух, както и при натиск. Причините за това са няколко.

При много дълбок кариес се премахва значително количество зъбна тъкан и се достига близо до нерва на зъба. В тези случаи травмата на дентина и близостта на пломбата до нерва могат да предизвикат чувствителност. Нормално е тя да отмине за няколко дни или седмици. Ако обаче продължава дълго или преминава в болка е възможно да се развие пулпит (или възпаление на нерва) и да се наложи кореново лечение.

При недобро запечатване на зъбният дефект и открит дентин. В дентинът на зъба има нервни окончания, които са силно чувствителни. Ако те останат открити след поставяне на пломба, ще се наблюдава свръхчувствителност.

Висока пломба. Когато се работи с анестезия (упойка) финалното уточняване на височината на изграждането може да не се получи и зъбът да "остане висок". Тогава той се претоварва при дъвчене и това поражда чувствителност при натиск. При намаляване на височината на пломбата този проблем изчезва.